Copyright Prazaverdura.com

© Prazaverdura.com. Reservados todos os dereitos. Queda rigurosamente prohibida, sen a autorización escrita do titular do copyright, a reproducción, distribución, transformación, manipulación, comunicación pública ou cualquer outro acto de explotación total ou parcial, gratuita ou onerosa, dos textos, imaxes ou cualquer outro contido que apareza neste sitio web. O titular de prazaverdura.com reservase o dereito de efectuar, en cualquer momento e sen previo aviso, cantas modificacións, variacións, supresións ou cancelacións nos contidos e a forma de presentación dos mesmos consideren necesarias, xa sexa de forma temporal ou definitiva, debendo asegurarse o usuario de utilizar en cada momento a versión actualizada. Esta facultade non otorga aos usuarios ningún dereito a percibir indemnización por danos ou perxuicios. O Titular do Copyright, PrazaVerdura, recoñece en cualquer caso, que os logotipos, marcas, nomes, páxinas web, imaxes ou textos de terceiros que poidan utilizarse, mencionarse ou enlazarse pertenecen ós seus respectivos titulares. Para máis información consulte a Información Legal de prazaverdura.com